Hiện nay tại Việt Nam thường dùng một số chuẩn khí y tế thông dụng như chuẩn DIN, AFNOR, OHMEDA, JIS (PIN INDEX), DISS, NISST, PURITANT BENNETT.

Dưới đây là một số hình ảnh về đầu cắm nhanh chuẩn DIN