Các tiêu chuẩn đầu nối khí y tế

Trongthực tế có rất nhiều dạng đầu nối được sử dụng trong việc truyền dẫn khí y tế.Các tiêu chuẩn sau là các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Kiểu Puritan

Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS)

Tiêu chuẩn Úc (SIS)

Tiêu chuẩn Anh (BOC)

Kiểu Ohmeda

Tiêu chuẩn Bắc Mỹ (DISS)


Tiêu chuẩn Pháp (AFNOR)

Tiêu chuẩn châu Âu (NIST)

Tiêu chuẩn Scandinavian (AGA)