Kiểu

◦ Máy kép, bơm hút chân không vòng nước

Cấu tạo

◦ Bơm chân không (máy kép)

◦ Bình nhận

◦ Bình lắng trong

◦ Hệ thống cấp thoát nước tự động

◦ Bảng điều khiển

◦ Kèm các phụ kiện khác