Kiểu
◦ Đặt nằm ngang tường
Cấu tạo
◦ Khung chính: nhôm định hình 2.0t có xử lý anod
◦ Vỏ ngoài: nhôm 2.0t phủ sơn tĩnh điện
◦ Bảng: nhôm định hình 2.5t phủ sơn tĩnh điện
◦ Mặt bên: ABS, 2.5t
◦ Ánh sáng: Đèn bàn -10W (Huỳnh quang)
◦ Tùy chọn: Giá điều khiển, giỏ tiện ích