Khí CO2 tinh khiết, khí CO2 thực phẩm, khí CO2 tủ ấm, khí CO2 dùng cho phòng thí nghiệm, 
 
Khí CO2 tinh khiết được cung cấp bình bình chứa khí cao áp: Bình khí CO2 tinh khiết 40 lít, bình khí CO2 tinh khiết 47 lít, bình khí CO2 50 lít, bình khí CO2 14 lít, bình khí CO2 10 lít:
 
Bình khí CO2 tinh khiết 40 lít nạp 25 kg khí CO2.
Bình khí CO2 tinh khiết 14, 10 lít nạp 5 kg khí CO2.
Bình khí CO2 tinh khiết47 lít nạp 25-30 kg khí CO2.