Công ty TNHH POTTSCO VIỆT NAM

  • Địa chỉ: Số 77/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 046 296 1023 - Fax: 043 852 4569 - Hotline: 0969.936.586
  • Email: info@hethongkhiyte.com - Website: www.hethongkhiyte.com